home

8/2014 - Powołanie spółki zależnej ENERGY COMPOSITES Sp. z o.o.

arząd Alumast S.A. informuje, iż 6 marca 2013 roku została powołana spółka zależna ENERGY COMPOSITES Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym 5.000 zł, w której Alumast S.A. jest jedynym udziałowcem.

Działalność nowej spółki będzie całkowicie skoncentrowana na branży energetycznej, która obok rynku reklamy i oświetlenia zewnętrznego (branż obsługiwanych bezpośrednio przez Alumast S.A.) jest kolejnym segmentem rynku, na którym z powodzeniem można oferować produkty Alumast.

Celem nowej spółki jest dystrybucja produktów Alumast S.A. - kompozytowych słupów energetycznych (niskiego i średniego napięcia), osprzętu stalowego i kompozytowego przeznaczonego dla słupów energetycznych.

W ocenie Zarządu powołanie spółki ENERGY COMPOSITES Sp. z o.o. istotnie wpłynie na rozwój Spółki Alumast oraz zwiększy udział marki Alumast na rynku krajowym i międzynarodowym.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu