home

16/2014 - Raport roczny za 2013 rok

Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2013 rok.

Podstawa prawna: § 5 punkt 1.2 i 6.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Pobierz plik (Raport roczny za 2013 rok.pdf)Raport roczny za 2013 rok.pdf[raport roczny za 2013 rok][1]2641 kB
Pobierz plik (Opinia i raport bieglego rewidenta.pdf)Opinia i raport bieglego rewidenta.pdf[opinia i raport biegłego rewidenta][2]2721 kB