home

18/2014 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2014

Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Pobierz plik (Tresc uchwal podjętych przez Walne Zgromadzenie w dn.30.06.2014.pdf)Tresc uchwal podjętych przez Walne Zgromadzenie w dn.30.06.2014.pdf[treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2014][ ]79 kB