home

19/2014 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Alumast S.A. podjęło uchwały o odwołaniu Pana Piotra Międlara ze składu Rady Nadzorczej.


Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco:
Pan Aleksander Cieślar
Pan Michał Górecki
Pan Adam Guz
Pan Leszek Kołoczek
Pani Mirosława Płużek
Pan Bartosz Zalewski

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu