home

24/2014 - Rozwiązanie przedwstępnej umowy objęcia akcji ze spółką Hefal Serwis S.A.

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 14 sierpnia 2014 roku Alumast S.A. i Hefal Serwis S.A. zawarły porozumienie o rozwiązaniu umowy przedwstępnej objęcia przez Hefal Serwis S.A. akcji nowej emisji. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu