home

2/2015 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Zarząd Alumast S.A. informuje, że raporty okresowe w 2015 roku będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

  • za IV kwartał 2014 roku – 13 lutego 2015
  • za I kwartał 2015 roku – 15 maja 2015
  • za II kwartał 2015 roku – 14 sierpnia 2015
  • za III kwartał 2015 roku – 13 listopada 2015

Raport roczny za 2014 rok – 31 marca 2015

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu