home

6/2015 - Istotne zamówienie

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 marca 2015 roku otrzymał zamówienie na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami. Wartość zamówienia: 1.018.718,72 zł netto. Termin realizacji dostaw: przełom II i III kwartału 2015 roku. Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu