home

12/2015 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 7 maja 2015 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Akcjonariusza Spółki – Pana Zbigniewa Szkopka o powołaniu z dniem 7 maja 2015 r., w trybie z § 13 ust. 3 pkt a Statutu Spółki, Pana Jarosława Puzonia na Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
Pobierz plik (Dane Członka Rady Nadzorczej - Jarosław Puzoń.pdf)Dane Członka Rady Nadzorczej - Jarosław Puzoń.pdf[Dane Członka Rady Nadzorczej][ ]44 kB