home

14/2015 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 08 czerwca 2015 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej not. Agaty Kałusowskiej-Dyakowskiej przy ul. Wałowej 29 w Wodzisławiu Śląskim. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 oraz § 4 ust. 2 punkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie dot. ZWZ 08.06.2015.pdf)Ogłoszenie dot. ZWZ 08.06.2015.pdf[ogłoszenie][1]318 kB
Pobierz plik (Projekty uchwał ZWZ 08.06.2015.pdf)Projekty uchwał ZWZ 08.06.2015.pdf[projekty uchwał][2]312 kB