home

16/2015 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 08.06.2015

Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 08 czerwca 2015 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
Pobierz plik (Treść uchwał podjętych na ZWZ 08.06.2015.pdf)Treść uchwał podjętych na ZWZ 08.06.2015.pdf[treść uchwał podjetych na ZWZ Alumast S.A. w dn. 08.06.2015][1]354 kB