home

17/2015 - Istotne zamówienia eksportowe

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 17 czerwca 2015 roku otrzymał dwa zamówienia na dostawę kompozytowych słupów oświetleniowych: - zamówienie dla kolei litewskiej na kwotę 28,3 tys. euro, termin realizacji lipiec 2015 - zamówienie dla kolei łotewskiej na kwotę 49,6 tys. euro, termin realizacji lipiec/ sierpień 2015 Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu