home

7/2015 - Raport roczny za 2014 rok

ZNAJDŹ SPÓŁKĘ Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2014 rok. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.2 i 6.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
Pobierz plik (Raport roczny za 2014 rok.pdf)Raport roczny za 2014 rok.pdf[raport roczny za 2014 rok][1]2404 kB
Pobierz plik (opinia i raport bieglego rewidenta.pdf)opinia i raport bieglego rewidenta.pdf[opinia i raport biegłego rewidenta][2]5784 kB