home

1/2016 - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Alumast S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

1.Raporty okresowe kwartalne:
- raport za IV kwartał 2015 r. – 12 lutego 2016;
- raport za I kwartał 2016 r. – 13 maja 2016;
- raport za II kwartał 2016 r. – 12 sierpnia 2016;
- raport za III kwartał 2016 r. – 14 listopada 2016.

2. Raport okresowy roczny za 2015 r. – 29 kwietnia 2016.

Ewentualne zmiany dat przekazania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. pkt.14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu