home

6/2016 - Podpisanie przez spółkę zależną SWE Sp. z o.o. umowy dystrybucyjnej z SolarMax Sales and Service GmbH

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż SWE Sp. z o.o., spółka zależna Alumast S.A., 16 marca 2016 roku podpisała umowę z niemiecką firmą SolarMax Sales and Service GmbH. Przedmiotem umowy jest dystrybucja produktów marki SolarMax, tj. falowników fotowoltaicznych i systemów magazynowania energii. SWE Sp. z o.o. ma wyłączne prawo dystrybucji ww. produktów na terenie Polski. Dzięki podpisaniu ww. umowy SWE Sp. z o.o. może również oferować kompleksowe usługi w zakresie instalacji solarnych w oparciu o sprawdzone, wydajne, trwałe, niezawodne – bardzo dobrej jakości rozwiązania szwajcarskiego projektu. Produkty marki SolarMAX, produkowane w Niemczech, nadają się do każdego obszaru zastosowań, od systemów fotowoltaicznych w domach jednorodzinnych aż do elektrowni słonecznych w zakresie megawatów. W ocenie Zarządu podpisanie umowy z SolarMax Sales and Service GmbH przez spółkę SWE Sp. z o.o. istotnie wpłynie na rozwój Alumast S.A. i jej spółek zależnych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu