home

11/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

arząd Spółki Alumast S.A z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2016 roku o godz. 11.00, w Kancelarii Notarialnej not. Katarzyny Stencel, ul. Dworcowa 3, Katowice. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 1 oraz § 4 ust. 2 punkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
Pobierz plik (ogloszenie dot. ZWZ 10062016.pdf)ogloszenie dot. ZWZ 10062016.pdf[ogłoszenie dot. ZWZ][1]323 kB
Pobierz plik (Projekty uchwał ZWZ_10062016.pdf)Projekty uchwał ZWZ_10062016.pdf[projkety uchwał ZWZ][2]316 kB