home

12/2016 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.06.2016

Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 10 czerwca 2016 roku. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
Pobierz plik (Treść uchwał podjętych na ZWZ 10.06.2016.pdf)Treść uchwał podjętych na ZWZ 10.06.2016.pdf[trreść uchwał][1]310 kB