home

8/2016 - Raport roczny za 2015 rok

Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2015 rok. Podstawa prawna: § 5 punkt 1.2 i 6.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". Osoby reprezentujące spółkę: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
Pobierz plik (Alumast S.A. Raport Roczny za 2015 rok.pdf)Alumast S.A. Raport Roczny za 2015 rok.pdf[Raport roczny za 2015 rok][1]2407 kB
Pobierz plik (opinia i raport biegłego rewidenta.pdf)opinia i raport biegłego rewidenta.pdf[Opinia i raport biegłego rewidenta][2]3910 kB