home

17/2017 - Rezygnacja Członka Zarządu Alumast Spółka Akcyjna

Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (dalej: "Spółka"), informuje, że 28 listopada 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Radosława Łoś z pełnienia funkcji Członka Zarządu ze skutkiem od dnia 29 grudnia 2017 roku.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
  • Beata Hut - Wiceprezes Zarządu