home

14/2017 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Alumast Spółka Akcyjna

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 29 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania:
- Pana Arkadiusza Króla na Członka Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się w dniu 26.06.2022
- Pana Michała Barda na Członków Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej, która kończy się w dniu 26.06.2022
W załączeniu informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt.7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
  • Beata Hut - Wiceprezes Zarządu