home

13/2017 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.09.2017 Alumast Spółka Akcyjna

Zarząd Alumast S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 września 2017 roku. 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 punkt 2, 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
  • Beata Hut - Wiceprezes Zarządu