home

4/2017 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok Alumast Spółka Akcyjna

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż uległ zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości raportu rocznego za 2016 rok. 
Raport za 2016 rok zostanie opublikowany 26 maja 2017 roku. 
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
  • Beata Hut - Wiceprezes Zarządu