home

3/2017 - Rezygnacja Członka Zarządu Alumast Spółka Akcyjna

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 24 marca 2017 roku do siedziby Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Adama Sobczaka z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

  • Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
  • Besta Hut - Wiceprezes Zarządu