home

1/2017 - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku Alumast Spółka Akcyjna

Zarząd Alumast S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. 
Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
Raport za IV kwartał 2016 roku ? 14 lutego 2017 
Raport za I kwartał 2017 roku ? 15 maja 2017
Raport za II kwartał 2017 roku ? 14 sierpnia 2017 
Raport za III kwartał 2017 roku ? 14 listopada 2017
Raport roczny za rok 2016 rok ? 05 maja 2017. 

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

 

  • Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
  • Beata Hut - Wiceprezes Zarządu