home

7/2017 - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2016 rok Alumast Spółka Akcyjna

Zarząd Alumast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2016 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 oraz §5 ust.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
  • Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
Pobierz plik (92196-opinia-i-raport-bssf-alumast-2016.pdf)92196-opinia-i-raport-bssf-alumast-2016.pdf[ ][ ]3125 kB