home

6/2017 - Jednostkowy raport roczny Alumast S.A. za 2016 rok Alumast Spółka Akcyjna

Zarząd Alumast S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Jednostkowy raport roczny Alumast S.A. za 2016 rok.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
  • Beata Hut - Wiceprezes Zarządu
Załączniki:
Pobierz plik (92194-opinia-i-raport-bsf-alumast-2016.pdf)92194-opinia-i-raport-bsf-alumast-2016.pdf[ ][ ]3487 kB