home

5/2017 - Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku Alumast Spółka Akcyjna

Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2017 roku. 

Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
  • Beata Hut - Wiceprezes Zarządu