home

2/2017 - Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku Alumast Spółka Akcyjna

Zarząd Alumast S.A. przekazuje w załączeniu raport za IV kwartał 2016 roku. 
Podstawa prawna: § 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

  • Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
  • Beata Hut - Wiceprezes Zarządu