home

EBI 2017

1 18/2018 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Alumast Spółka Akcyjna 2017-12-13
2 17/2017 - Rezygnacja Członka Zarządu Alumast Spółka Akcyjna 2017-11-28
3 16/2017 - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki Alumast Spółka Akcyjna 2017-11-24
4 15/2017 - Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku Alumast Spółka Akcyjna 2017-11-14
5 14/2017 - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Alumast Spółka Akcyjna 2017-09-29
6 13/2017 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.09.2017 Alumast Spółka Akcyjna 2017-09-29
7 12/2017 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast Spółka Akcyjna 2017-09-02
8 11/2017 - Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku Alumast Spółka Akcyjna 2017-08-14
9 10/2017 - Wybór Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję Alumast Spółka Akcyjna 2017-06-27
10 9/2017 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017 Alumast Spółka Akcyjna 2017-06-27
11 8/2017 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alumast Spółka Akcyjna 2017-06-01
12 7/2017 - Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Alumast S.A. za 2016 rok Alumast Spółka Akcyjna 2017-05-26
13 6/2017 - Jednostkowy raport roczny Alumast S.A. za 2016 rok Alumast Spółka Akcyjna 2017-05-26
14 5/2017 - Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku Alumast Spółka Akcyjna 2017-05-15
15 4/2017 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2016 rok Alumast Spółka Akcyjna 2017-04-28
16 3/2017 - Rezygnacja Członka Zarządu Alumast Spółka Akcyjna 2017-03-24
17 2/2017 - Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku Alumast Spółka Akcyjna 2017-03-14
18 1/2017 - Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku Alumast Spółka Akcyjna 2017-01-30
  • 1